Adatvédelem / Antalis sütik

1. Adatvédelmi áttekintés

Általános

Az alábbiakban egyszerű áttekintést adunk arról, hogy mi történik az Ön személyes adataival, amikor látogatást tesz a honlapunkon. A személyes adat bármely adat, mely alapján Ön személyesen azonosítható. Az adatvédelemmel kapcsolatban részletes információ a lejjebb található adatvédelmi elvekben található.

Adatgyűjtés a honlapon

Ki felelős az adatgyűjtésért a honlapon?

A honlapon gyűjtött adatokat a honlap kezelője dolgozza fel. A kezelő elérhetőségei a honlap jognyilatkozatában találhatók.

Hogyan gyűjtjük az adatokat?

Vannak olyan adatok, melyeket Ön ad meg. Ilyen adatok például azok, melyeket a kapcsolati adatlapon ad meg.

Más adatokat IT rendszerünk automatikusan gyűjt, amikor Ön meglátogatja a honlapot. Ezek az adatok elsősorban műszaki adatok, például a használt böngésző és operációs rendszer, vagy a honlap meglátogatásának ideje. Ezek az adatok automatikusan kerülnek begyűjtésre, amint belép a honlapra.

Mire használjuk az adatokat?

Az adatoka egy részét a honlap megfelelő működésének biztosítása miatt gyűjtjük. Egyéb adatok arra szolgálnak, hogy elemezzük, látogatóink hogyan használják a honlapot.

Milyen jogai vannak Önnek az adataival kapcsolatban?

Önnek mindig jogában áll díjmentesen információt kérni a tárolt adatokról, azok eredetéről, arról, hogy azokat kik látják, és az adatgyűjtés céljáról. Jogában áll az is, hogy kérje adatainak módosítását, blokkolását vagy törlését. Bármikor kapcsolatba léphet velünk a jognyilatkozatban megadott címen, ha az adatvédelemmel kapcsolatban bármilyen egyéb kérdése merül fel. Természetesen panasszal is élhet az arra illetékes hatóságoknál.

Analitika és harmadik fél által üzemeltetett eszközök.

Amikor honlapunkra látogat, statisztikai elemzés készülhet böngészési szokásairól. Ez elsősorban sütik és analitika használatával történik. A böngészési szokások elemzése általában anonim, azaz nem tudjuk Önt azonosítani ezekből az adatokból. Az elemzést meg tudja akadályozni, ha bizonyos eszközöket nem használ. Részletes információkat az alábbi adatvédelmi irányelvekben talál.

Az elemzést le tudja tiltani. Ezzel kapcsolatban az alábbiakban talál információkat.

2. Általános információk és kötelező információk

Adatvédelem

A honlap üzemeltetői az Ön személyes adatainak védelmét nagyon komolyan veszik. Személyes adatait bizalmasan és a törvényben előírt adatvédelmi szabályoknak és adatvédelmi irányelveinknek megfelelő módon kezeljük.

A honlap használata során különböző személyes adatok kerülnek begyűjtésre. Személyes adatnak minősül bármilyen adat, mely alapján Ön személyesen azonosítható. Az adatvédelmi irányelvek leírják, milyen információkat gyűjtünk, és azokat mire használjuk. Tartalmazzák azt is, hogyan és milyen célra történik mindez.

Kérjük vegye figyelembe, hogy az interneten közvetített adatok (pl. emailes kommunikációban) biztonsági kockázatnak vannak kitéve. Az adatok teljes védelmen harmadik fél hozzáférésétől lehetetlen.

A honlapért felelős személlyel kapcsolatos információk

A honlapon feldolgozott adatokért felelős személy:

Antalis S.A.
8 rue de Seine
92100 Boulogne-Billancourt
France

Telefon : +33 (0)
Email : contact@antalis.com

A felelős személy az a természetes vagy jogi személy, aki önállóan vagy másokkal közösen dönt a személyes adatok feldolgozásának céljairól és eszközeiről (nevek, email címek, stb.)

Az adatfeldolgozáshoz adott beleegyezés visszavonása

Sok olyan adatfeldolgozó művelet van, mely lehetetlen az Ön kifejezett engedélye nélkül. Beleegyezését bármikor, jövőbeni hatállyal visszavonhatja. Ehhez elég egy emailt küldeni. A kérelem kézhezvétele előtt feldolgozott adatok jogszerűen kerülnek feldolgozásra.

Panaszbenyújtás joga hivatalos szerveknél

Amennyiben az adatvédelmi előírások megszegését észleli, panasszal élhet az illetékes hatóságoknál. Az adatvédelmi törvények tekintetében illetékes hatóság a német állam adatvédelmi biztosa – ebben az országban helyezkedik el cégünk központja. Az adatvédelmi biztos és elérhetőségeinek listája az alábbi linken található: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links- node.html.

Adathordozhatóság joga

Önnek joga van az Ön belegyezése vagy szerződés alapján feldolgozott adatokhoz való hozzáféréshez standard, gép által olvasható formában, automatikus módon kézbesítve. Amennyiben Ön az adatokat más felelős személy részére szeretné átadni, azt csak akkor teheti meg, ha az műszaki értelemben megvalósítható.

SSL vagy TLS titkosítás

A honlap SSL vagy TSL titkosítást alkalmaz biztonsági okokból és a bizalmas tartalom (pl. a nekünk vagy a honlap üzemeltetőjének küldött érdeklődések) közvetítésének biztonsága érdekében. A böngésző címsorában a titkosított kapcsolatot a http:// helyett https:// jelzi, zárt lakat ikon megjelenésével együtt.

Ha az SSL vagy TLS titkosítás aktív, a számunkra átadott adatot harmadik fél nem olvashatja.

Információ, blokkolás, törlés

A törvény által megengedett módon Önnek joga van ahhoz, hogy bármilyen tárolt személyes adatáról, annak eredetéről, címzettjéről és az adatfeldolgozás céljairól bármikor, anyagi ellenszolgáltatás nélkül információhoz jusson. Joga van ahhoz is, hogy ezeket az adatokat kijavíttassa, blokkoltassa vagy töröltesse. A jognyilatkozatban megadott címen bármikor kapcsolatba léphet velünk, ha a személyes adatokkal kapcsolatban bármilyen további kérdése felmerül.

Promóciós e-mailek tiltása

Kifejezetten tiltjuk a honlapon a jognyilatkozatokban nyilvánosságra hozott kapcsolati adatok promóciós vagy információs anyagok kézbesítésére való felhasználását, hacsak arra kifejezett kérés nem érkezik. A honlap kezelője fenntartja a jogot, hogy jogi lépéseket tegyen, amennyiben kéretlen hirdetések – pl. email spam – érkeznek.

3. Adatvédelmi felelős

Törvény által előírt adatvédelmi felelős

Adatvédelmi felelőst neveztünk ki a vállalaton belül.

a.s.k. Datenschutz e.K.
Schulstraße 16a
91245 Simmelsdorf
Tel: 09155-2639970

E-Mail: extdsb@ask-datenschutz.de
Website: www.ask-datenschutz.de

 

4. Adatgyűjtés a honlapon

Sütik

Bizonyos honlapjaink sütiket használnak. A sütik nem okoznak kárt a számítógépekben, és nem tartalmaznak vírusokat. A sütik segítenek a honlap felhasználóbarátabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá tételében. A sütik kisméretű szövegfájlok, melyek az Ön számítógépén tárolódnak, és a böngésző menti azokat.

A sütik többsége úgynevezett „ideiglenes süti”, melyek a látogatás után automatikusan törlődnek. Egyéb sütik az eszköz memóriájában maradnak, amíg törlésre nem kerülnek. Ezek a sütik teszik lehetővé, hogy a honlapon tett következő látogatás alkalmával felismerjük a böngészőjét.

A böngészőt be lehet úgy állítani, hogy tájékoztasson a sütik használatáról, így Ön minden egyes esetben eldöntheti, hogy elfogadja vagy elutasítja a sütiket. Ugyanakkor a böngészőt be lehet állítani a sütik automatikus elfogadására is bizonyos feltételek teljesülése esetén, vagy arra, hogy mindig elutasítsa, vagy a böngésző bezárása után automatikusan törölje a sütiket. A sütik blokkolása korlátozhatja a honlap működését.

Azokat a sütiket, melyekre szükség van ahhoz, hogy az elektronikus kommunikáció lehetővé váljon, vagy bizonyos használni kívánt funkciók elérhetővé váljanak (pl. a bevásárló kosár) a DSGVO 6. paragrafusának, 1. bekezdése, f pontja szerint kerülnek tárolásra. A honlap kezelője jogosult a sütik tárolására a műszaki hibáktól mentes optimális szolgáltatás biztosítása érdekében. Ha más sütik (pl. a böngészési szokások elemzésére használt sütik) is tárolásra kerülnek, azokra az adatvédelmi irányelvek külön szakaszai érvényesek.

Szerver naplófájlok

A honlap kezelője automatikusan gyűjti és tárolja azokat az információkat, melyeket a böngésző számunkra a „szerver naplófájlokban” elküld. Ezek:

Ezek az adatok más forrásokból érkező adatokkal nem kerülnek összevonásra.

Az adatfeldolgozás alapja a DSGVO par. 6 (1) (f), mely az adatkezelést szerződés teljesítése vagy szerződés előkészítése céljából lehetővé teszi.

Kapcsolati adatlap

Amennyiben Ön a kapcsolati adatlapon keresztül küld nekünk kérdéseket, a adatlapon megadott adatokat begyűjtjük a megadott elérhetőségekkel együtt, hogy a kérdésre és minden további kérdésre válaszolhassunk. Ezeket az információkat az Ön engedélye nélkül senkivel sem osztjuk meg. 

Ezért kizárólag a DSVGO par. 6 (1) (a) szerint meghatározott beleegyezésével dolgozzuk fel az Ön által a kapcsolati adatlapon megadott adatokat. A beleegyezését bármikor visszavonhatja. Ehhez szükség van Öntől egy emailre. Az email kézhezvételét megelőzően feldolgozott adatok jogszerűen kerülnek feldolgozásra.

A kapcsolati adatlapon megadott adatait addig tároljuk, amíg azok törlését nem kéri, a tároláshoz adott hozzájárulását vissza nem vonja, vagy a tárolás célja már nem áll fenn (pl. ha már kérését teljesítettük). A fenti kitétel nem vonatkozik a kötelező, törvény által előírt adattárolási időszakokra.

Adatfeldolgozás (ügyfél- és szerződésadatok)

A személyes adatokat csak addig gyűjtjük, dolgozzuk fel és használjuk, amíg azok velünk jogi kapcsolat kialakításához vagy fenntartásához szükségesek (törzsadatok). Ezt a DSVGO par. 6 (1) (b) pontja alapján tesszük, mely lehetővé teszi a szerződések teljesítéséhez vagy előzetesen a szerződések megkötéséhez szükséges adatfeldolgozást. A honlapunkhoz való hozzáféréskor birtokunkba került adatokat csak addig gyűjtjük, dolgozzuk fel és használjuk (felhasználói adatok), amíg arra a szolgáltatás eléréséhez vagy a szolgáltatás használatának kiszámlázásához szükséges.

Az összegyűjtött ügyféladatok a megrendelés teljesítése vagy az üzleti kapcsolat megszűnését követően törlésre kerülnek. A törvényben előírt adatmegtartási periódusok változatlanok.

Az online boltokkal, kereskedőkkel és postai megrendeléssel kapcsolatos szerződések során megadott adatok

Kizárólag szerződéses kötelezettségünk teljesítése során adunk át harmadik félnek személyes adatokat, például szállítóvállalatoknak, melyek az Ön címére szállítják a megrendelt terméket, vagy a fizetéseket feldolgozó bankoknak. Az adatokat más célokra nem adjuk át, hacsak arra Ön kifejezetten felhatalmazást nem adott. Adatait az Ön kifejezett beleegyezése nélkül nem adjuk át harmadik félnek hirdetési célokra.

Az adatfeldolgozás alapja a DSGVO par. 6 (1) (b pontja, mely lehetővé teszi a szerződések teljesítéséhez vagy előzetesen a szerződések megkötéséhez szükséges adatfeldolgozást.

5. Analitika és hirdetés

Google Analytics

A honlap a Google Analytics webelemző szolgáltatást használja, melyet a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA üzemeltet.

A Google Analytics úgynevezett sütiket használ. Ezek olyan szövegfájlok, melyek az Ön számítógépén tárolódnak, és lehetővé teszik a honlap használat elemzését. A süti által a honlap használatáról létrehozott információk általában a Google USA-ban található szerverére kerülnek, és ott tárolódnak.

A Google Analytics sütik a DSGVO par. 6 (1) (f) alapján kerülnek tárolásra. A honlap üzemeltetője jogosult a felhasználói viselkedés elemzésére a honlap és a hirdetések optimalizálása érdekében.

IP anonimitás

A honlapon az IP anonimitás funkció aktiválva van. Az Ön IP címét a Google lerövidíti az Európai Unió területén és az Európai Gazdasági Övezet területén belül, mielőtt az az Egyesült Államokba kerül. Csak kivételes esetekben kerül a teljes IP cím az amerikai Google szerverre, ahol az IP címet lerövidítik. A Google ezeket az információkat a honlap üzemeltetője nevében a honlap használatának értékesére használja, jelentéseket készít a honlapon látható aktivitásokról, és a honlap kezelője számára az aktivitással és  internethasználattal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt. A böngésző által küldött IP cím a Google Analyticson belül nem kerül összevonásra más, a Google által tárolt adatokkal.

Böngésző plugin

A sütik tárolását a böngésző megfelelő beállításaival megakadályozhatja. Ugyanakkor szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy ezzel valószínűleg nem fogja tudni használni a honlap összes funkcióját. A sütik által a honlaphasználattal kapcsolatos generált adatok (IP címmel együtt) elküldését a Google számára megakadályozhatja, ha letölti és telepíti az alábbi linken található plugint: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Az adatgyűjtés megakadályozása

Meg tudja akadályozni, hogy a Google Analytics adatokat gyűjtsön önről az alábbi linkre kattintva. Az adatok gyűjtését megakadályozó süti kerül kiküldésre erre a honlapra: Disable Google Analytics.

A Google Analytics adatkezeléséről szóló további információkért olvassa el a Google adatkezelési irányelveit: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Kiszervezett adatfeldolgozás

Szerződést kötöttünk a Google-lel adatfeldolgozásunk kiszervezésére, és a Google Analytics használat során mindenben megfelelünk a német adatvédelmi hatóságok szigorú előírásainak.

Google Analytics által gyűjtött demográfiai adatok

A honlap a Google Analytics demográfiai funkcióit használja. Ez lehetővé teszi a látogatók életkoráról, neméről és érdeklődési köreiről összeállított jelentések készítését. Az adatok a Google és harmadik felek érdeklődési körökön alapuló hirdetéseiből származnak. A begyűjtött adatok nem vezethetők vissza egy adott személyre. A funkciót bármikor kiiktathatja a Google profil beállításaiban, vagy megtilthatja a Google Analytics által végzett adatgyűjtést az „Adatgyűjtés letiltása” részben.

Google Analytics Remarketing

Honlapunk a Google Analytics Remarketing funkcióit használja a Google AdWords és DoubleClick által nyújtott lehetőségekkel. A szolgáltatást a Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA nyújtja.

A funkció lehetővé teszi, hogy a célközönséget a Google Analytics Remarketing segítségével promóciós marketing célból a Google AdWords és DoubleClick által kínált eszközökön átívelő lehetőségeivel összekössük.  Így lehetővé válik, hogy az Ön, a megelőző időszakban az internetet egy adott eszközön (pl. mobiltelefon) használó és böngészési szokásai alapján kialakított személyes érdeklődési körei szerint más eszközön (pl. tablet vagy számítógép) is hirdetések jelenjenek meg.

Ha Ön ehhez beleegyezését adta, a Google összeköti internetes és alkalmazás böngésző előzményeit a Google fiókjáva. Ily módon bármely eszköz, mely bejelentkezik az Ön Google fiókjába, ugyanazt a személyre szabott promóciós üzenetszolgáltatást fogja használni.

A funkció működtetéséhez a Google Analytics gyűjti a felhasználók Google azonosítóit, melyek ideiglenesen a mi Google Analytics adatainkhoz kapcsolódnak, és így alakítják ki a több eszközön elérhető hirdetéseket.

A több eszközre célzott hirdetéseket a személyre szabott hirdetések kikapcsolásával letilthatja a Google fiókjában az alábbi linken: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Az Ön Google fiókjában az adatok felhalmozása kizárólag az Ön beleegyezésével történik, melyet visszavonhat a DSGVO par. 6 (1) (a) pontja alapján. A Google fiókkal nem összekötött adatgyűjtés (pl, ha Ön nem rendelkezik Google fiókkal) a DSVGO par. 6 (1) (f) pontja alapján történik. A honlap kezelője jogosult promóciós célokra anonim módon a felhasználói szokásokat elemezni.

A Google adatvédelmi irányelveiről további információkért látogasson el az alábbi honlapra: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google AdWords és Google Conversion Tracking

A honlap a Google AdWords funkciót használja. Az AdWords online hirdetési program, melyet Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, United States ("Google") üzemeltet.

A Google AdWords részeként úgynevezett „conversion tracking” szolgáltatást használunk. Amikor Ön egy, a Google által elhelyezett hirdetésre kattint, egy úgynevezett conversion süti jön létre. A sütik a böngészőben és a számítógépen tárolt kisméretű szövegfájlok. A sütik 30 nap után lejárnak, és nem használhatók a felhasználó azonosítására. Ha a felhasználó még a sütik lejárta előtt ellátogat a honlap bizonyos részeire, a Google és a honlap felismeri, hogy a felhasználó a hirdetésre kattintott, és továbblépett a honlapra.

Minden Google AdWords hirdető más sütivel rendelkezik, így a sütik nem követhetők nyomon az AdWords hirdető honlapján. A conversion süti használata során keletkezett információ statisztikai célokat szolgál a szolgáltatást választó hirdetők számára. A hirdetők a hirdetésre kattintó, a hirdetett oldalra ellátogató felhasználók teljes számáról kapnak információt. A hirdetők semmilyen, a felhasználó beazonosítására alkalmas információhoz nem jutnak. Ha Ön nem kíván a fenti folyamatban részt venni, a böngésző beállításaiban letilthatja a Google Conversion Tracking sütit. Ezzel a statisztikákban sem fog szerepelni.

A conversion sütiket a DSVGO par. 6 (1) (f) alapján tároljuk. A honlap kezelője jogosult hirdetési célokra és a honlap működésének javítása céljából a felhasználói szokásokat elemezni.

A Google AdWords és Google Conversion Tracking funkciókkal kapcsolatos további információkért olvassa el a Google adatvédelmi irányelveit: https://www.google.de/policies/privacy/.

A böngészőben beállíthatja, hogy a sütik használatával kapcsolatosan információkat kapjon, és egyesével eldöntheti, hogy elfogadja vagy elutasítja-e a sütiket. A böngésző beállításai lehetővé teszik a sütik bizonyos feltételek melletti automatikus elfogadását, letiltását vagy a böngésző bezárásakor a törlését is. A sütik letiltásával a honlap egyes funkciói nem fognak működni.

AZ ANTALIS SÜTIKRE VONATKOZÓ IRÁNYELVEI 

Az Antalis sütikre vonatkozó irányelvei leírják, hogy mik a sütik, mire szolgálnak, és azokat hogyan használjuk a honlapon.

1. Általános információk

A sütik kisméretű, számokból és betűkből álló fájlok, melyeket a Felhasználó számítógépe tárol akkor, ha ellátogat egy honlapra. Széles körben használatosak a honlapok működtetésére, vagy hatékonyabb működtetésére, valamint a honlap üzemeltetőit információkkal látják el. Egy honlap bizonyos funkciói (pl. tartalommegosztás közösségi oldalakon, videók lejátszása) harmadik fél által üzemeltetett honlapok szolgáltatásaira támaszkodnak. Ezek a funkciók sütiket tárolnak, melyek lehetőévé teszik a Felhasználó navigációjának nyomon követését. A sütiket csak a Felhasználó beleegyezésével lehet tárolni. A Felhasználó információkat szerezhet a honlapon használt sütikről, azakat elfogadhatja vagy letilthatja. Ha a Felhasználó letiltja a sütiket, a honlap bizonyos funkciói használhatatlanná válhatnak.

2. A honlapon használt sütik és céljai

A honlapon az alábbi sütiket használjuk:

3. Hogyan lehet a böngészőben a sütikre vonatkozó beállításokat módosítani?

A Felhasználó blokkolhatja, törölheti a sütiket, illetve módosíthatja a sütik tárolásának időtartamát a böngésző megfelelő konfigurálásával (általában az Eszközök vagy Opciók / Adatvédelem menüpontokban). Ezáltal azonban a böngészési élmény is megváltozik.

4. Jognyilatkazat

Tájékoztatjuk a Felhasználót, hogy a sütik szisztematikus tiltása vagy törlése hatással lesz a böngészési élményre, és megakadályozza a honlap által kínált egyes szolgáltatások vagy funkciók használatát. Az ebből eredő esetleges károkért a felhasználó nem jogosult semmilyen kártérítésre az Antalis részéről.